۲۶.۷ میلیون تن شمش فولاد و محصولات فولادی در کشور تولید شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این میزان تولید مشتمل بر ۱۶ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۲۰۹ تن شمش فولادی است که در مقایسه با ۹ ماهه سال ۹۹ افت پنج درصدی نشان می‌دهد.

در این مدت همچنین ۱۰ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۸۴۸ تن انواع محصولات فولادی در کشور تولید شد. آماری که در هم‌سنجی با سال ۹۹ حاکی از افت چهار درصدی است.

برپایه این گزارش، تا پایان آذر ماه ۴۰۰ هزار و ۴۸۱ تن شمش آلومینیوم (رشد ۲۳ درصدی) توسط چهار شرکت آلومینای ایران، المهدی، ایرالکو و سالکو در کشور تولید شد.

همچنین تولید پودر آلومینا به عنوان ماده اولیه تولید شمش آلومینیوم در کشور با افت یک درصدی در هم‌سنجی با پارسال به ۱۷۵ هزار و ۲۸۴ تن رسید.

در مدت یاد شده، ۳۱ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۳۰۸ تن کنسانتره آهن (رشد سه درصدی)، ۳۹ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۷۰۱ تن گندله (رشد ۱۳ درصدی) و ۲۲ میلیون و ۴۲ هزار و ۹۸۱ تن آهن اسفنجی (افت پنج درصدی) توسط شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی تولید شد.

تولید ۹۱۶ هزار و ۹۹۵ تن کنسانتره مس (رشد یک درصدی)، ۲۶۷ هزار و ۱۶ تن آند مس (رشد یک درصدی)، ۲۱۸ هزار و ۳۴۳ تن کاتد مس (رشد پنج درصدی) و سه هزار و ۹۵۲ تن مولیبدن (رشد ۱۸ درصدی) از دیگر آمارهای قابل اشاره در ۹ ماهه امسال است.

۲۶.۷ میلیون تن شمش فولاد و محصولات فولادی در کشور تولید شد