بنت: تصمیم گیری درباره کوه معبد تنها بر عهده ما است!

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که تل آویو تنها مرجع تصمیم گیری در خصوص کوه معبد در بیت المقدس است!

«نفتالی بنت» امروز یکشنبه در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی ادعا کرد که کابینه وی تنها مرجعی است که حق دارد در مورد مسائل مربوط به کوه معبد در بیت المقدس تصمیم گیری کند و هیچگونه مداخله از سوی این رژیم قابل تحمل نخواهد بود!

این مقام صهیونیست تاکید کرد: البته تمام تصمیمات در مورد کوه معبد توسط اسرائیل و بدون هرگونه ملاحظات اضافی اتخاذ خواهد شد. ما قطعاً هرگونه دخالت خارجی در تصمیمات خود را رد می کنیم.

شرایط امنیتی که این روزها در اراضی اشغالی حاکم است، نگرانی های زیادی را برای مقامات این رژیم ایجاد کرده است.

بنت: تصمیم گیری درباره کوه معبد تنها بر عهده ما است!