امیر عبداللهیان تهران را به مقصد مسقط ترک کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه محور اصلی گفت و گوهای حسین امیر عبداللهیان در این سفر،  بررسی راه های گسترش مناسبات فیمابین در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و همچنین رایزنی در خصوص مسائل مهم منطقه خواهد بود .

وزیر امور خارجه کشورمان را در این سفر هیئتی سیاسی از وزارت امور خارجه همراهی می‌کند.
 

امیر عبداللهیان تهران را به مقصد مسقط ترک کرد