کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به مشکلات موجود در سازمان غذا و دارو تشکیل می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی، زهرا شیخی در گفت و گویی در تشریح نشست امروز ( سه شنبه، ۲۱ دی ماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ادامه بررسی گزارش دیوان محاسبات در مورد نحوه هزینه کرد بودجه ۱۴۰۱  بخش سلامت (دارو و تجهیزات) توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و پیشنهادات دیوان در مورد بودجه ۱۴۰۱ حوزه سلامت در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مباحثی مانند عدم تهیه اساسنامه سازمان غذا و دارو، نواقص موجود در سامانه تی‌تک و چارت سازمانی، عدم شناسه گذاری داروها، یارانه دارو و گران فروشی دارو از جمله مباحثی بود که در گزارش دیوان محاسبات وجود داشت.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد: بر اساس گزارش دیوان، وضعیت نیروی انسانی و بکارگیری آن از شرکت‌های خصوصی توسط سازمان غذا و دارو باید تعیین تکلیف و جایگاه آنها در سازمان مشخص شود البته مسئولان سازمان غذا و دارو مطرح کردند که چارت سازمانی تشکیلات یکی از مشکلات جدی سازمان بوده که برای رفع مشکلات باید ساختار اصلاح شود و سازمان امور استخدامی برای رفع مشکلات کمک کند؛ آنها مطرح کردند که اساسنامه به جمع بندی نهایی رسیده و طی دو هفته آتی در اختیار هیات دولت قرار خواهند داد.

نماینده مردم اصفهان بیان داشت: در گزارش دیوان در مورد بیمه سلامت مشکلات و مسائلی از جمله ایجاد ابهام در ماهیت حقوقی شرکت های تابعه سازمان، پرداخت پاداش از محل پزشک خانواده، بالا بودن هزینه های سازمان، ابهام در اجرای بند ( ه ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و عدم رعایت ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح شد.

شیخی گفت: در نهایت بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط سازمان غذا و دارو، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی مقرر شد کمیته تخصصی رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات در مورد سازمان غذا و دارو متشکل از سازمان‌های برنامه و بودجه، امور استخدامی و غذا و دارو، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت و درمان تشکیل شود که بر این اساس اینجانب به عنوان رئیس این کمیته و و بندپی و صالحی به عنوان اعضای این کمیته از سوی کمیسیون انتخاب شدند.

https://dailybulletin.ir/12/01/2022/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85/