قرارگاه حقوقی نهضت ملی ساخت مسکن تشکیل می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،چهارمین نشست شورای مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی بصورت حضوری و آنلاین«ویدئو کنفرانس»با حضور اقبال شاکری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران ومعاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور بررسی و احصای موانع پیش روی نهضت تولید مسکن تشکیل شد.

در این نشست که مدیران حقوقی سازمان‌های تابعه و کارشناسان حقوقی سراسر کشور بصورت مجازی شرکت داشتند، بررسی پیشگیرانه مسائل و مشکلات برای ساخت مسکن مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی درباره این نشست به خبرنگار ایرنا گفت: در این نشست، تشکیل قرارگاه حقوقی نهضت ملی تولید مسکن، نقش‌آفرینی محوری مرکز تحقیقات و مطالعات مسکن، لزوم پیگیری مجدانه و جهادی در مباحث حقوقی و رفع موانع حقوقی پیش روی نهضت ملی مسکن،تسهیل‌گری و احصای آئین‌نامه‌ها و کمک به انعقاد قرارداد ها و تفاهم نامه‌های حقوقی سایر دستگاه‌ها متناسب با جهش تولید تولید مسکن و استفاده از فن‌آوریهای نوین اطلاعاتی به منظور ایجاد سامانه‌های متمرکز و برخط مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

سید فرزاد نجات نیا با تاکید برتعامل مجلس انقلابی و دولت مردمی بر تداوم  این نشست‌ها تاکید کرد و گفت:عزم جدی دولت در نهضت ملی مسکن به عنوان مهترین نیاز ، نشاط و امید به آینده را در نسل جوان زنده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه احکام بر زمین مانده را باید به فرصت و بسترساز آبادانی میهن تبدیل کنیم، گفت: ترکیب تجربه و خردمندی راهگشای توسعه قانون جهش تولید مسکن است و با توجه به منویات مقام معظم رهبری پیرامون گام دوم انقلاب، در بخش مسکن گام‌های استواری برمی‌داریم.

https://dailybulletin.ir/17/01/2022/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84/