امیرعبداللهیان: فصل نوینی در مناسبات ایران و روسیه رقم خواهد خورد

خبرگزاری ایرنا :

«حسین امیرعبداللهیان» در این پیام بر همکاری ایران و روسیه در تسریع ساخت نیروگاه های جدید اتمی در ایران و توسعه همه جانبه همکاری ها در سایه توافقات اخیر روسای جمهور دو کشور تا توجه به امور کنسولی اتباع دو طرف تاکید کرد.

امیرعبداللهیان: فصل نوینی در مناسبات ایران و روسیه رقم خواهد خورد