حرکت بازوی رباتیک ایستگاه فضایی را تماشا کنید

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، در روز دهم ژانویه “رصدگر تعاملات جو-فضا”  (ASIM) به نقطه دیگری خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی منتقل شد تا مکانی برای محموله آمریکایی که نمایانگر فناوری است فراهم شود. این جابه‌جایی توسط بازوی رباتیک ایستگاه فضایی انجام گرفت و فیلم آن با استفاده از دوربین‌های این ایستگاه ضبط و سرعت پخش آن ۲۰ برابر افزایش یافت.

“ASIM” اولین ابزار در نوع خود است که شکارچی طوفان‌های فضایی نام گرفته و بر رویدادهای الکتریکی در جو فوقانی زمین از سال ۲۰۱۸ تا کنون نظارت می‌کند.  

این ابزار جهتی متفاوت را رصد می‌کند که کمی بیشتر به سمت افق متمایل است تا مستقیم به سمت پایین.

این به محققان کمک خواهد کرد تا بفهمند جو زمین چقدر بر فرآیند تخلیه الکتریکی تأثیر می گذارد. درست مانند تماشای یک آتش بازی از کناره‌ها است. فردی که در کناره باشد بهتر می‌تواند نمایش را تماشا کند تا کسی که دقیقا زیر آن قرار دارد.

حرکت بازوی رباتیک ایستگاه فضایی را تماشا کنید

“ASIM” که خارج از ماژول کلمبوس (Columbus) ایستگاه فضایی نصب شده، برای کاوش تخلیه‌های الکتریکی در شرایط جوی طوفانی در جو فوقانی زمین طراحی شده است. این ابزار یک انفجار پرتو گاما منحصر به فرد را از فضای بیرونی شناسایی کرد که می‌توان آن را در فیلم زیر مشاهده کرد.

به تازگی، این مرکز پدیده عجیب دیگری را شناسایی کرده است: انفجار تابش فوتون که از کهکشانی دیگر می‌آید.

مشخص شده که این انفجار ناشی از یک مگنتار است که در فاصله ۱۰ میلیون سال نوری از ما در یک کهکشان دور قرار دارد. مگنتارها نوع خاصی از ستاره‌های نوترونی هستند که در نتیجه‌ی فروپاشی هسته یک ستاره غول‌پیکر به وجود می‌آیند.

“ASIM” مجموعه ای از دوربین های نوری، نورسنج‌ها و آشکارساز پرتو ایکس و گاما است که توانسته این فوتون پرتو گاما را با سرعت بسیار بالا ثبت کند.

حرکت بازوی رباتیک ایستگاه فضایی را تماشا کنید