اصالت آثار ارائه شده در حراج تهران، در دو مرحله بررسی می‌شود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی حراج تهران؛ با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده در خصوص تعهد و مسئولیت حراج در قبال اصالت آثار یادآوری می‌شود، مبنای تعهدات حراج‌گزار، وفق شرایط عمومی حراج تهران است که در قرارداد فی‌مابین حراج تهران و فروشندگان و خریداران آثار هنری منعقد می‌شود و در سایت رسمی حراج نیز درج شده است. بر همین اساس ملاک ضمانت و تعهد حراج همچون ادوار گذشته به قوت خود باقی و شرایط عمومی پانزدهمین دوره حراج تهران بر روی سایت حراج تهران قابل دسترس است.
با توجه به حواشی پیش آمده در خصوص میزان تعهد و مسئولیت اصالت آثار، توجه همگان را به مفاد قرارداد در مورد اصالت آثار جلب می‌کند: « کلیه آثار ارایه شده در حراج تهران توسط کارشناسان معتبر بررسی و اصالت و انتساب آنها به پدیدآورنده اثر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص آثار کلاسیک، هر گاه نیاز باشد مورد بررسی توسط کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری صورت خواهد گرفت. به هر جهت با توجه به آنکه آثار ارائه شده در حراج به مدت ۳ روز جهت رؤیت متقاضیان در معرض بازدید عموم قرار می‌گیرد، متقاضیان این امکان را جهت بررسی‌های کارشناسی متعارف از جانب کارشناسان منتخب خود در مدت مزبور دارند.»
با حسن نیت ادامه بند ۹ ناظر بر اصالت آثار هنری مندرج در کاتالوگ که اشاره به دعوای حقوقی احتمالی فی‌مابین فروشنده و خریدار است را حذف و تعهد می‌کند در این زمینه، شرایط عمومی حراج تهران که در سایت و قراردادهای حراج تهران آمده، ملاک قرارداد خواهد بود.
حراج تهران ضمن تشکر از توجه جامعه رسانه‌ای، هنرمندان، مجموعه‌داران و خریداران آثار هنری، نسبت به این رویداد اقتصادی هنر، ملاک فعالیت خود را شرایط عمومی حراج تهران مندرج در سایت حراج تهران می‌داند که ضمیمه قرارداد خرید آثار خواهد بود.

به گزارش ایرنا، حراج تهران نهادی مستقل و خصوصی است که در تهران فعالیت می‌کند و بازار اصلی فروش آثار هنرهایی همچون نقاشی، مجسمه، نقاشی‌خط و عکس است. مجموعه حراج تهران فعالیت خود را رسما از خرداد ۱۳۹۱ با فروش (حدودی) دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان آغاز کرد و از آن زمان تاکنون سیزده دوره از آن به تناوب هر سال یک یا دو دوره برگزار شده است.

اصالت آثار ارائه شده در حراج تهران، در دو مرحله بررسی می‌شود