«حاج قاسم؛ از نوستالژی تا مکتب» در زاویه بررسی می‎‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت بیست و دوم از فصل شانزدهم برنامه زاویه به موضوع «حاج قاسم؛ از نوستالژی تا مکتب» اختصاص دارد.

میهمانان این برنامه احمد نادری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و پرویز امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد هستند.

در معرفی موضوع این قسمت از برنامه آمده است؛

فقدان شهید سعید، حاج‌قاسم سلیمانی، به‌دلیل وسعت و عمق تأثیر ایشان، در ساحات عاطفی، دینی، ملی، امنیتی و سیاسی عمیقاً افسوس برانگیز است.

اما آیا مواجهۀ با آن شهید بزرگ، در این ساحات خلاصه‌شدنی است و آیا شایسته است که ایشان، در این مواجهات، منحصر و محدود شوند؟

راه بردن به عمق فکر آن شهید و تحلیل جامع تأثیر او متناسب با زمینه‌های اعتقاد و تفکرش، گرچه آسان نیست ولی ناشدنی هم نیست.

حاج‌قاسم البته مکتب نویی نداشت ولی تجلی و ظهور جدی و منسجمی از یک مکتب بود که از ساحات فردی و عاطفی تا رزمی و سیاسی را به طرزی منسجم در بر می‌گرفت.

بررسی این انسجام و آن مکتب، خصوصا با توجه به اقبال ملی، منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای به آن، واجد اهمیتی مضاعف است.

هر چه بیشتر از زمان نبودن حاج قاسم می‌گذرد خلا این عدم بررسی خود را بیشتر نشان می‌دهد. مخصوصا آنکه امروز به تعداد جریانات سیاسی کشور چهره‌ای سیاسی، احتماعی و رسانه‌ای از ایشان داریم و هرکدام هم تلاش میکنند که حاج قاسم خود را واقعی جلوه دهند.

بیست و دومین قسمت از فصل شانزدهم برنامه زاویه، امروز چهارشنبه، ۱۵ دی ماه ساعت ۲۲ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

«حاج قاسم؛ از نوستالژی تا مکتب» در زاویه بررسی می‎‌شود