اولین نشست عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک برگزار شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک در بلاروس برگزار شد.

انجمن اسلامی شهر ویتبسک با شرکت ۷ تن از اعضای انجمن اسلامی ویتبسک، و با همکاری دبیر و مسئول تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا، و به مدیریت دبیر انجمن اسلامی مینسک و جانشین دبیر و مسئول تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا در تاریخ هشتم مارس ۲۰۲۲ مصادف با ۱۸ اردیبهشت ماه تشکیل شد.

این نشست با تلاوت آیاتی چند از کلام الله آغاز و ضمن تقدیر از دانشجویان شرکت کننده، اهداف آتی انجمن اسلامی و فعالیت‌های آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سپس انتخابات شورای مرکزی اولین دوره انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک برگزار و از بین کاندیداها افراد ذیل با اکثریت آرا انتخاب شدند:

– دبیر و مسئول تشکیلات: محمد فجری

– مسئول فرهنگی و امور صنفی: امید اتباعی

– مسئول علمی و روابط‌عمومی: امیرحسین جاویدپور

در ادامه اعضای علی البدل (جانشینان) مدنظر شورای مرکزی منتخب به تصویب رسیدند:

– جانشین دبیر و مسئول تشکیلات: عرفان قلی زاده

– جانشین مسئول فرهنگی: فریماه حیدری

در پایان نشست قرار بر این شد که فعالیت‌های انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک ادامه پیدا کند و شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک همواره ارتباط خود را با شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا حفظ کرده و همچنین در نشست سالانه یا فوق‌العاده بعدی اتحادیه نسبت به عضویت رسمی این انجمن در اتحادیه رأی‌گیری خواهد شد.

 اولین نشست عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک برگزار شد

 اولین نشست عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک برگزار شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک در بلاروس برگزار شد.

انجمن اسلامی شهر ویتبسک با شرکت ۷ تن از اعضای انجمن اسلامی ویتبسک، و با همکاری دبیر و مسئول تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا، و به مدیریت دبیر انجمن اسلامی مینسک و جانشین دبیر و مسئول تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا در تاریخ هشتم مارس ۲۰۲۲ مصادف با ۱۸ اردیبهشت ماه تشکیل شد.

این نشست با تلاوت آیاتی چند از کلام الله آغاز و ضمن تقدیر از دانشجویان شرکت کننده، اهداف آتی انجمن اسلامی و فعالیت‌های آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سپس انتخابات شورای مرکزی اولین دوره انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک برگزار و از بین کاندیداها افراد ذیل با اکثریت آرا انتخاب شدند:

– دبیر و مسئول تشکیلات: محمد فجری

– مسئول فرهنگی و امور صنفی: امید اتباعی

– مسئول علمی و روابط‌عمومی: امیرحسین جاویدپور

در ادامه اعضای علی البدل (جانشینان) مدنظر شورای مرکزی منتخب به تصویب رسیدند:

– جانشین دبیر و مسئول تشکیلات: عرفان قلی زاده

– جانشین مسئول فرهنگی: فریماه حیدری

در پایان نشست قرار بر این شد که فعالیت‌های انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک ادامه پیدا کند و شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک همواره ارتباط خود را با شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا حفظ کرده و همچنین در نشست سالانه یا فوق‌العاده بعدی اتحادیه نسبت به عضویت رسمی این انجمن در اتحادیه رأی‌گیری خواهد شد.

 اولین نشست عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ویتبسک برگزار شد