کرسی علمی ترویجی فلسفه اصول برگزار خواهد شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی ترویجی فلسفه اصول به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست علمی آیت الله علی اکبر شاد به عنوان ارائه دهنده و آیت الله احمد مبلغی و حجت الاسلام علیرضا قائمیان به عنوان ناقد خواهند بود و همچنین دبیر علمی این نشست بر عهده حجت الاسلام ذبیح الله نعمتیان است.

کرسی علمی ترویجی فلسفه اصول چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۷ از طریق لینک join.skype.com/I7qOg2slYw3U برگزار می‌شود.

https://dailybulletin.ir/08/05/2022/%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7/