غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسمی، غلامعباس ترکی را به عنوان معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور معرفی کرد.

دادستان کل کشور در این جلسه از زحمات رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است تقدیرکرد.

غلامعباس ترکی پیش از این معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور بود.

غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل شد