مربیان تیم‌های ملی اسکواش مشخص شدند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف بهره گیری از حداکثر توان مربیان مطرح و همراه با سیاست های فدراسیون، طبق تصمیمات شورای سیاستگذاری تیم‌های ملی فدراسیون و بنا به پیشنهاد مربیان ارشد تیم ملی بزرگسالان زنان، شیوا تجویدی و رضوان نقیبی مربی تیم جوانان، نگاره پورصالحی و نازلی امانی پور مربی تیم نوجوانان شدند.

همچنین در بخش مردان علیرضا ناظم مربی و فرزاد شکوهی مربی تیم نوجوانان، محمد نوید سپری، محمد امین صاعدی مربی تیم جوانان و سید محمد حسین جعفری ندوشن مربی تیم بزرگسالان شدند.

حکم این مربیان تا پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده که با تایید مربیان ارشد و کادرفنی به جرگه مربیان ملی ثابت خواهند پیوست.

https://dailybulletin.ir/18/01/2022/%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/